Küresel mücadelenin tampon ülkesi Ukrayna
Dr. Tuğrul Camaş / Yazar
-
22.01.2022
Ukrayna üzerinden Rusya ve Batı arasında yaşanan gerilimde diplomasiye tanınan şansta artık sona gelindi. Rusya'nın son iki aydır bölgede yaptığı askeri hazırlıklar kapsamında bölgede 100 bin asker bulunuyor. Batı diplomasisi masada çözüm üretmekten kaçındığı gibi Rusya'nın kendisini köşeye sıkışmış hissetmesine de neden oluyor. Bu durum Rusya'yı daha da agresif hale getiriyor ve Rusya ile bölge ülkeleri arasındaki gerilimi de git gide artırıyor.
Dilin sınırları ve sosyolojik enflasyon
Doç. Dr. Adem Palabıyık / Bitlis Eren Üniversitesi
-
22.01.2022
Başkalarının kavramlarıyla üretildiği düşünülen sosyoloji ancak kavram sahibinin sosyolojik hatırlanımı ya da taziyesidir. Çünkü kavramların sahipleri ortada yokken, onların kavramları ile ancak onların sosyolojisi tekrar edilebilir. Özgün kavram üretmeyen ve üretemediği kavramın sahibiymiş gibi sosyolojisini yapmaya çalışan sosyologların, yıllardır başkalarının kavramlarıyla yaptığı nedir?
Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçları
Tarkan Zengin / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğ
-
22.01.2022
Merhum Menderes bugün hayatta olsa ve Çine Çayı'nın kenarında yer alan söğüt ağaçlarının dibinde oturup başını göğe çevirseydi acaba neler görürdü? Neler düşünürdü? Adının bile anılmasının yasak olduğu bir dönemden kendisine karşı her geçen gün ilginin ve sevginin arttığı bir döneme gelinmesinden elbette büyük memnuniyet duyardı. Menderes bugün hayatta olsa ve Çine Çayı'nın kenarında günlük gazeteleri okusa, televizyonları izlese ve CHP'nin hatiplerini dinlese acı acı gülümser 70 yıldır bu zihniyetin halen değişmediğinden şikayet ederdi.
Darwin evrimi Müslüman âlimlerden öğrendi
Cemal Aydın / Mütercim
-
22.01.2022
Eski dönemin İslâm âlimlerinden bazıları Darwin'in evrim teorisine benzer görüşleri açık ve net olarak savunmuşlar. Elbette bunu şimdiki gibi fosilleri inceleyerek değil, evrendeki yaratılışın safha safha geliştiğini dikkate alarak ve akıl yürüterek yapmışlar. Onlar, şu âyetin evrendeki belli bir oluşum ve gelişime işaret ettiği kanaatine varmışlardır: "Biz sizi evrelerden geçirerek/aşama aşama yarattık!" (Nuh, 71/14.) Gazzâlî Hazretleri, El-Münkız Mine'd-Dalâl'de "Sizin hiç bilmediğiniz bir konuda âlimler önemli bilgilere ulaşmışlarsa, onların görüşlerini toptan ve kesin olarak reddetme yoluna gitmeyin! Öyle yaparsanız, onlar sizin dininizin hak din olduğundan şüpheye düşer ve reddederler!" meâlinde bizlere çok önemli bir uyarıda bulunur. İbn Tufeyl'in Hayy bin Yakzân kitabının giriş kısmında, insanın oluşumu konusunda öyle şeyler anlatılır ki bugün bir İslâm ülkesinde birileri onu söyleyecek olsa, derhal kâfir ilân edilir.
Biz kimi kaybettik? Çıt çıkmadı
Dr. Higashitotsu Kutluk / Ankara Sosyal Bilimler Üniver
-
22.01.2022
Sınıfa girdim "Sevgili öğrenciler, dün biz Türkiye'de kimi kaybettik?" diye sordum. Hiçbir öğrencimden cevap gelmedi. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü 36 kişilik sınıf, iki öğrencinin dışında tamamen Türk öğrencilerden oluşuyordu. Kendi kendime "Ya Rabbim" dedim, "Türk Edebiyatı'nın geleceğinin sahibi olan bu öğrenciler, Sezai Karakoç gibi şairlerimizi bilmez ise onlara nasıl edebiyatımızı emanet edeceğiz?" Japon eğitiminde, okullarda ve üniversitelerde öncelikle milletlerin kendi tarihlerini, coğrafyasını, edebiyatını öğrenmeleri eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Türkiye; tarihine, kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkmak için Japon eğitim sisteminin bu konudaki tutumunu örnek almalıdır.
22.01.2022
İstanbul'un öteki tarihi
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
Bütün bir İstanbul'la simgelenebilecek olan kültürel terkibi oluşturan unsurların hemen tamamını arşivlemeye gayret etmiş olan son yüzyılda yaşamış önemli kültür tarihçilerimizden Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun arşivi, 'İstanbul'un İç Tarihi: Fatih' başlıklı dört ciltlik bir eser doğurdu.
22.01.2022
Günde bir elma, dert alma!
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut / Malatya Turgut Özal Üni
Dede Korkut Destanı'nda, Dirse Han, eşinin al yanaklarını "güz elmasına" benzetmiş, Battal Gazi rüyasında Şah-ı Merdan tarafından kendisine verilen elmayı yiyerek bütün dilleri konuşmaya başlamıştır.
En çokOkunanlar
Okuyucularımız tarafından en çok okunan yazılarımız.
15.01.2022
Çözüm Süreci aşk fotoğraflarının arabı mı?
Prof. Dr. Mazhar Bağlı / KTO Karata
21.01.2022
Sezen Aksu ne demek istedi?
Kâmil Yeşil / Yazar
15.01.2022
Bir gencin hazin intiharı üzerinden İslâm karşıtlığı yapmak
Dr. Abdulkadir Şen / Muş Alparslan
1.01.2022
Edebî bir Kur'ân meâlimiz yok!
Cemal Aydın / Mütercim
1.01.2022
Körfez'de yeni güç dengesi
Mehmet Rakipoğlu/ Sakarya Üniversit
8.01.2022
Yeni düzen ve İslam dünyasının konumu
Bülent Güven / Yazar
15.01.2022
Küresel rekabetin Kazakistan'daki ayak izleri
Dr. Tuğrul Camaş / Yazar
15.01.2022
Bir gencin hazin intiharı üzerinden İslâm karşıtlığı yapmak
Dr. Abdulkadir Şen / Muş Alparslan Üniversitesi
Gelin hep beraber Enes Kara intiharı üzerinden yürütülen menfur kampanyaların hedef aldığı İslâm dininin ve mütedeyyin toplulukların karnelerine birlikte bakalım: Gerçekten dindarlık intiharı tetikliyor mu? Hayır, dünyada intihar vakalarının en az olduğu ülkeler Müslüman ülkelerdir.
15.01.2022
Suudi Arabistan 4.0
Dr. Necmettin Acar / Mardin Artuklu Üniversitesi
Muhammed bin Selman'ın inisiyatifiyle başlatılan "Ilımlı İslam'a geçiş", "Vizyon 2030", "Yemen savaşı", "NEOM turizm şehri" gibi projeler sadece ekonomik ya da politik hedefleri olan projeler değil. Veliaht Prens, sayılan bu projelerle ülkedeki politik meşruiyetin üç dayanağını da (hanedan-ulema-petrol) alt üst edip Suudi politik sistemini yeniden kurgulayarak "Suudi Arabistan 4.0"ı kurmak istiyor. Son derece katı bir politik sisteme sahip olan krallıkta geçtiğimiz günlerde yılbaşının coşkulu ve bir o kadar da ülkenin resmi ideolojisi Vehhabizme aykırı bir biçimde kutlanmış olması, değişimin en önemli tezahürü olarak kayda geçti.
15.01.2022
Çözüm Süreci aşk fotoğraflarının arabı mı?
Prof. Dr. Mazhar Bağlı / KTO Karatay Üniversitesi
HDP'li vekilin "meşhur" görüntüleri öğrencilik yıllarından kalma romantizme ve Çözüm Süreci'ne bağlaması aslında bize evvel emirde HDP/PKK çevrelerinin "Kürt meselesinin" çözümünden hem o zaman hem de şimdi tam olarak ne kast ettiklerini ve ne beklediklerini gösteriyor. Cidden kim Kürtçe'nin gelişmesini istiyor kim onun yozlaşmasını? Lafı uzatmaya ve dolandırmaya hiç gerek yok, Kürt dilinin iki büyük pınarı var: Dengbejler ve medreseler. Bu iki kaynağı kurutan HDP/PKK değil midir?
15.01.2022
Batı'daki İslamofobi ile mücadelede Türkiye önemli bir misyona sahip
Kaan Elbir / TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni
Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde nefret söylemleri, ayrımcılık ve İslamofobi hiç olmadığı kadar yükseldi. Müslümanlara, mültecilere ve göçmenlere karşı nefret söylemleri dijital alanı esir almış durumda. Türkiye'nin iletişim stratejisi ise bu nefretle mücadelede önemli bir rol oynuyor.
15.01.2022
Düşünce dünyamızın açmazları
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
15.01.2022
Sosyalleşmiş cinayet: Linç kültürü
Cuma Obuz / Yazar
Sosyal medyada yargısız infazların yapılması, hakaret ve küfürlere muhatap olmak birçok psikolojik sorunu da beraberinde getiriyor. Normal linç nasıl bir cinayet doğuruyorsa sosyal medyada yapılan linçler de toplumsal ve psikolojik cinayetlere neden olabiliyor. Bu açıdan linç kültürü, geçmişi olan bir sosyalleşmiş cinayettir diyebiliriz. Tartışma kültürü yerine linç kültürünü benimseyen kişilerde oluşan protest anlayış, düşünmeyi engelleyen bir süreçtir. Bu protest anlayış bir süre sonra sorgulamadan kendisini yönlendiren şiddet dürtüsüne kapılmaya neden olur.
Patrikhaneler kavgasının sonu nereye varacak?
Doç. Dr. İsmail Şahin / Ankara Hacı Bayram Veli Ünivers
Türk futbolu, siyasetin, darbeler ve cuntaların neresinde?
Kâmil Yeşil / Yazar
Sürdürülebilirlik terbiyesi
Prof. Dr. Evren Kutlay / Yazar
Balkabağının 16. yüzyıldaki adı Türk hıyarıydı
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut / Malatya Turgut Özal Üni